top of page

Skilmálar

 

Verið velkomin á vef og vefverslun okkar www.gullogsilfur.is

 

Skilmáli þessi gildir um sölu á vöru frá Gulli & Silfri ehf til neytenda. Skilmálinn, sem staðfestur er með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum. Skilmálinn og aðrar upplýsingar á www.gullogsilfur.is eru einungis fáanlegar á íslensku. Um neytendakaup þessi er ma fjallað í lögum um neytendakaup nr. 48/2003, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002 og lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga

nr. 90/2018

 

Gull & Silfur áskilur sér rétt til að breyta reglum og skilmálum án fyrirvara

 

Gull & Silfur ehf, kt. 600471-0589

Vsk nr.12802

 

 

Skilgreining

Seljandi er Gull og Silfur ehf, kt 600471-0589, vsk nr. 12802

Kaupandi er sá aðili sem skráður er kaupandi á reikning og verður viðkomandi einstaklingur að vera amk 18 ára.

 

 

Skila- og skiptiréttur

 

Skiptifrestur er 30 dagar frá afhendingardegi.  Við tökum tillit til þeirra sem eiga ekki heimangengt á þeim tíma.

 

Vöru sem er skilað þarf að vera í upprunalegu ástandi og í upprunalegum umbúðum.

Ábyrgðarskírteini þarf að fylgja við skipti á vöru. Kvittun eða vörureikningur má einnig að fylgja.

 

Vörur eru ekki endurgreiddar, heldur er einungis um að ræða skipti í aðra vöru eða inneignanótu í verslun okkar að ræða.

 

Við skil á vöru er miðað við upprunalegt verð hennar, það verð sem greitt var fyrir vöruna að frádregnu kostnaðarverði okkar á sendingargjöldum.

Eftirfarandi vörur falla ekki undir skilarétt :

  • Vara sem hefur verið áletruð, stytt eða breytt á einhvern hátt að þörfum kaupanda.

  • Sérpantanir sem gerðar eru að beðni kaupanda.

  • Vörur sem keyptar eru á mikið lækkuðu verði t.d. útsölu eða rýmingarsölu.

Pöntun

 

Pöntun er bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun.

 

Kaupandi fær senda staðfestingu á kaupum þegar pöntun er skráð. Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu þegar hún berst. Einnig ætti að ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun.

 

Seljandi er einnig bundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval 

og verðlagningu. Allar pantanir þar sem grunur um að brögð séu í tafli og/eða þar sem hugbúnaðargalli hefur áhrif eru afturkallaðar.

 

Seljandi áskilur sér rétt til að rifta kaupum sé rangt verð skráð á vöru í vefverslun, eða kaupandi hefur mátt gera sér ljóst að rangt verð var á vöru.

 

Ef varan er ekki til á lager getum við sérsmíðað sambærilega vöru ef þess er óskað. Upplýsingar um það skulu berast í gegnum tölvupóst gullogsilfur@gullogsilfur.is

 

Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum innan sanngjarns tíma frá því að hann fékk vitneskju um afhendinguna, skv gr. 23 í lögum um neytendakaup nr. 48/2003.

 

Ef viðskiptavinir eru ekki búsettir á höfuðborgarsvæðinu getum við sent hringamál ykkur að kostnaðarlausu. Vinsamlegast sendið fyrirspurn um það á gullogsilfur@gullogsilfur.is.

 

Ein stærðarbreyting á hringum er innifalin í kaupverðinu, sé hún gerð innan mánaðar frá kaupdegi. Séu hringar sendir með pósti til breytingar, greiðir kaupandi sendingakostnað.

 

 

Upplýsingar

 

Seljandi undanskilur sig ábyrgð á rangri vörulýsingu og/eða mistökum í vörulýsingu í vefverslun. Vörulýsing er gerð eftir bestu upplýsingum á hverjum tíma og áskilur seljandi sér rétt til að leiðrétta vörulýsingu án fyrirvara.

 

Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

 

Það skal ítrekað að allar ljósmyndir hér á síðunni er birtar með fyrirvara um að viðkomandi vara sé enn fáanleg.

Ef vara er ekki fáanleg getur kaupandi valið sér aðra sambærilega vöru eða fengið vöruna afhenta þegar hún verður aftur fáanleg í verslun

 

Vöruúrval er mismunandi milli vefverslunar og verslunar.

 

Seljandi áskilur sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef að varan er uppseld. Undir þeim kringumstæðum fær kaupandi tilkynningu ásamt upplýsingum um hvað gæti mögulega hentað  í staðinn. Kaupandi fær þá möguleika á að samþykkja þá tillögu eða aflýsa pöntun í heild sinni.

 

 

Verð

 

Gull & Silfur áskilur sér rétt til að breyta verði án fyrirvara og undangenginnar tilkynningar.

 

Villur í verði geta orðið til fyrir slysni og eru ekki bindandi fyrir Gull & Silfur og er okkur heimilt að breyta því án frekari útskýringa

 

Verðhækkanir sem og verðlækkanir er eiga sér stað eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu.

 

Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega.

 

Sendingarkostnaður reiknast þegar gengið er frá kaupum.   

 

Öll verð eru gefin upp í íslenskum krónum og með virðisaukaskatti.

 

 

Greiðsla

 

Við tökum á móti: Visa, Mastercard og American Express.

 

Einnig er hægt að greiða með netgíró og bankamillifærslu og ef sá möguleiki er valinn þarf það að gerast í gegnum tölvupóst á gullogsilfur@gullogsilfur.is eða gegnum síma í númerið 552-0620

 

Pöntun er ekki staðfest fyrr en greiðsla hefur verið innt af hendi.

 

Ef að sölu hefur orðið og vara er ekki fáanleg er kaupanda boðið uppá endurgreiðslu, aðra sambærilega vöru eða að bíða eftir að vara verði fáanleg.

 

 

Afgreiðsla pantana

Allar pantanir eru afgreiddar eins fljótt og auðið er. Eðlilegur afhendingartími á vöru er 2-7 virkir dagar frá því pöntun hefur verið staðfest.

 

Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna það til kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar eða bjóða staðgengilsvörur.

 

Hægt er að sækja vöru í verslun eða fá senda í pósti.

 

Vörur sem eru sóttar í verslun eru alla jafna tilbúnar til afgreiðslu næsta virka dag eftir kl. 14.

 

Allar vörur sem eru sendar eru í pósti innanlands er dreift af Íslandspósti. Um leið og sending er farin frá seljanda er hún á ábyrgð kaupanda.

 

Póstsendingar til útlanda fara í gegnum DHL. Ef verslað er erlendis frá greiðir kaupandi sendingarkostnaðinn,

og allan þann aukakostnað sem kemur til vegna sendingar.

 

Seljandi og kaupandi geta samið sérstaklega um tryggingu á sendingu og þarf kaupandi sérstaklega að biðja um það gegnum gullogsilfur@gullogsilfur.is

 

 

Yfirferð á vörum

 

Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga.

 

Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr umkvörtunarefni kaupanda.

 

 

Réttur við galla

 

Ef að varan er gölluð eða það vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð eða nýja vöru.

 

Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega til gullogsilfur@gullogsilfur.is.

Mælt er með að tilkynningin berist innan 30 daga frá því galli uppgötvast. 

 

Réttur til að fá galla bættan er í 2 ár.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

 

 

Ábyrgð

 

Ábyrgðir seljanda hafa ekki  í för með sér takmarkanir á rétti sem á er kveðið um í lögum um neytendakaup nr. 48/2003.

 

Ábyrgð vegna galla á vöru er 2 ár eftir kaupdagsetningu, nema að annað sé tekið fram.

 

Ábyrgð er ekki staðfest nema að ábyrgðaskírteini eða kaupnótu sé framvísað. 

 

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits.

 

Ábyrgð fellur úr gildi ef vara hefur verið opnuð eða átt hefur verið við hana án yfirumsjónar/samþykkis seljanda þrátt fyrir að þar hafi verið að verki verkstæði og/eða viðurkenndur aðili.

 

Ábyrgðin fellur einnig niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar.

 

Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í viðgerðarkostnaði eftir 2 ára ábyrgðartíma.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, þó innan eðlilegra tímamarka.

 

 

Persónuvernd

 

Gull & Silfur fer með persónuupplýsingar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018

 

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði yfir allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhendar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum nema lög kveði á um annað.

 

Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni www.gullogsilfur.is og hefur enginn nema eigendur vefsins og umsjónarmenn hans aðgang að þeim. Við kaup á vöru eða þjónustu veitir viðskiptavinur www.gullogsilfur.is samþykki sitt fyrir því að fyrirtækið safni og vinni úr persónuupplýsingum úr gagnagrunni fyrirtækisins sem nauðsynlegar eru til að afgreiða pöntun viðkomandi.

 

Gull & Silfur mun ekki undir neinum kringumstæðum geyma kreditkorta upplýsingar kaupanda.

 

Gull & Silfur er með eftirlitsmyndavélar í verslunum sínum. Þær eru notaðar til að vakta verslanir til að gæta öryggis og eigna.

 

Allt efni sem viðskiptavinur birtir eða deilir á samfélagsmiðlasíðum okkar eru opinberar upplýsingar.

 

Aðgangur og notkun á www.gullogsilfur.is er háður skilmálum og skilyrðum sem koma fram í þessari tikynningu um lagaleg atriði.  Ef kaupandi samþykkir ekki þessa skilmála skal hann ekki nota þessa síðu.  

Úrlausn vafamála

 

Ávallt skal reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt.

Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera málið undir Neytendasamtökin.

Sem síðasta úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í lögsagnarumdæmi seljanda .

 

 

Þjónusta og upplýsingar

 

Ef þú hefur spurningar um innihald eða efni heimasíðunnar er þér velkomið að hafa samband  við okkur gullogsilfur@gullogsilfur.is. Við munum svara öllum þínum fyrirspurnum með ánægju innan 2 virkra daga.

bottom of page